Podmínky

§ 1 Rozsah

(1) Tyto obchodní podmínky definují smluvní podmínky upravující právní vztah mezi uživatelem a společností 3Dconnexion, s výjimkou případů, kdy jsou tato pravidla měněna nebo doplňována písemnou smlouvou uzavřenou mezi stranami. Uživatel uzavírá smluvní vztah pouze se společností 3Dconnexion. Přihlášením se na naše internetové stránky akceptuje uživatel tyto obchodní podmínky, společně se změnami jako platné a závazné.

(2) Uživatel bude informován o veškerých změnách těchto obchodních podmínek písemně, faxem nebo prostřednictvím emailu. Pokud nás uživatel nebude informovat o nesouhlasu se změnami do čtyř týdnů od obdržení oznámení, změna bude uznána za akceptovanou. V případě takové změny uživatel bude ještě jednou informován o možnosti vyjádření nesouhlasu.

(3) Tyto podmínky jsou částí celku, který zahrnuje ochranu osobních údajů a zásady týkající se souborů cookies, týkající se zpracování osobních údajů zákazníka.

§ 2 Objednávky, údaje zákazníka

(1) Vhodný produkt můžete přenést do košíku bez nutnosti provádění nákupu, kliknutím na tlačítko „Košík”. Kliknutím na tlačítko „Košík” v libovolné chvíli je možné zobrazit obsah košíku bez nutnosti provádění nákupu. Každý produkt lze kdykoliv odstranit z košíku kliknutím na tlačítko „Smazat”. Pokud chcete uskutečnit nákup, stiskněte tlačítko „Další krok”. Budete požádáni o vyplnění osobních údajů a volbu způsobu platby a následně o přečtení a akceptování informací pro zákazníka a obchodních podmínek. V libovolné chvíli během dokončování objednávky můžete stisknout tlačítko „Odeslat objednávku” nebo zrušit objednávku.

(2) Kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“ uděláte právně závaznou objednávku na výrobky, které se nacházejí v košíku. Obdržení objednávky bude obratem potvrzeno emailem, nicméně neznamená to potvrzení objednávky. Objednávka je potvrzena potvrzením objednávky nebo alternativně, potvrzením o odeslání zboží nebo dodáním zboží.

(3) Objednávky mohou provádět pouze dospělé osoby. Na naše požádání má uživatel povinnost poskytnout nám kopii průkazu totožnosti. Požadované uživatelské údaje musí být zcela shodné se skutečností. Povinnost uvedení pravdivých údajů se rovněž vztahuje na údaje poskytované dobrovolně. Zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely podléhá vždy naší politice ochrany osobních údajů a je vždy prováděno v souladu s platnými ustanoveními ve věci ochrany osobních údajů.

Uživatel nese náklady spojené s vrácením zboží za předpokladu, že bylo zboží dodáno v souladu s objednávkou. Nárok na odstoupení od objednávky je nezávislý na nároku na záruku (pokud existuje) v případě vady výrobků (viz § 10 Záruka).

§ 3 Ochrana osobních údajů

(1) Osobní údaje zpracováváme v souladu se zásady ochrany soukromí a pouze za účelem realizace objednávky, předcházení podvodům a zajištění dodržování zákonných povinností, aniž by bylo vyloučeno zasílání marketingových informací. Veškeré údaje zákazníka budou uchovávány a zpracovány v souladu s platnými ustanoveními týkajícími se ochrany osobních údajů.

(2) V případě dotazů, pochybností nebo stížností se prosím obraťte na nás prostřednictvím emailové adresy privacy(at)3dconnexion.com nebo kontaktujte Inspektora ve věci ochrany osobních údajů prostřednictvím emailové adresy DPO(at)3dconnexion.com

(3) Společnost 3Dconnexion může zpřístupnit Vaše osobní údaje externím dodavatelům služeb, kteří byli pověřeni zpracováváním, kteří jsou určeni jako zpracovavatelé údajů, pokud to vyžadují platné právní předpisy o ochraně osobních údajů (např. poskytovatelé cloudových služeb, ostatní subjekty v rámci skupiny, poskytovatelé služeb souvisejících v rámci poskytování nebo podpory služeb, čili mezi jinými společnostmi poskytujícími služby IT, odborníci, konzultanti a právníci – společnosti vytvořené v důsledku fúze, rozdělení nebo jiných změn).

§ 4 Ceny

Ceny uvedené na naší internetové stránce jsou konečné a zahrnují daně.

§ 5 Smlouva

Prezentaci našich výrobků nelze považovat jako závaznou nabídku. Pouze provedená objednávka je závaznou nabídkou v souladu s platnými právními předpisy. V případě akceptace takovéto objednávky Vám zašleme potvrzení objednávky emailem.

§ 6 Platba

Platbu je možné provést kreditní kartou, debetní kartou (používáme metodu šifrování Secure Socket Layer pro šifrování přenosu osobních údajů) nebo bankovním převodem. Platbu je možné provést také šekem nebo na dobírku za předpokladu, že tyto způsoby platby jsou nabízeny v online objednávkovém procesu. V případě volby způsobu platby na dobírku se platba stává vymahatelná ve chvíli dodání výrobku. V jiném případě platby je ona vyžadována okamžitě po potvrzení objednávky.

Všechny objednávky vložené prostřednictvím možnosti předčasného splacení a neprovedené bankovním převodem do 15 dnů budou automaticky zrušeny.

§ 7 Poukazy

V rámci speciálních akcí poskytujeme poukazy našim zákazníkům. Tyto poukazy je možné využít pouze v internetovém obchodě. Slevový kód z poukazu je třeba uvést během objednávkového postupu. Poukaz je možné použít pouze jednou. Pouze jeden poukaz je možné použít během jedné objednávky. Poukazy jsou přenosné. Poukazy mohou podléhat jiným omezením nebo definicím, tak jak to je uvedeno na daném pokukazu. O možnosti opětovného použití slevového kódu  budete informováni po dokončení objednávky. Poukaz není možné vyměnit za peníze.

§ 8 Výhrada vlastnictví, řešení v případě porušení

Zakoupené zboží je naším vlastnictvím do chvíle jeho úhrady. V případě prodlení s platbou delším než 10 dnů máme nárok na odstoupení od nákupní smlouvy a na požadavek vrácení zboží.

§ 9 Dodání

(1) Zboží je dodáno v souladu se zvolenou možností dodání. Náklady na dopravu jsou uvedeny v objednávkovém formuláři a jsou dodatečně splatné, tak jak to je uvedeno na faktuře. Upozorňujeme, že doručení mimo Německo se může vázat s dodatečnými náklady, clem nebo poplatky, které hradí zákazník.

(2) S výjimkou toho, co je uvedeno v popisu výrobku, bude dodání provedeno do 10 pracovních dnů. V případě zpoždění dodání Vás budeme o této skutečnosti informovat do pěti dnů od obdržení objednávky. Veškeré dodací lhůty, které se liší od harmonogramu dodání, jsou závazné pouze tehdy, když je potvrdíme písemně.

(3) Pokud doručení není provedeno, nebo je provedeno v rozporu s kupní smlouvu, prosíme o sdělení této skutečnosti. Máme 2 týdny na vyřešení problému. V případě, že nám tato skutečnost nebude oznámena, ztrácí uživatel nárok na vypovězení smlouvy.

(4) Máme právo provádět dílčí dodávky v případě akceptace této skutečnosti uživatelem. Dodatečné náklady na dopravu vznikají pouze po vzájemné dohodě.

§ 10 Zrušení objednávky

(1) Máte nárok na zrušení objednávky bez udání důvodu na základě písemného oznámení (emailem na adresu order_eu(at)3dconnexion.com nebo zasláním zboží do 14 dnů na adresu

Rieck Projekt Kontrakt Logistik Hamburg GmbH & Co.
c/o 3Dconnexion
Wennerstorfer Weg 1
21629 Neu Wulmstorf, Německo

jedině že nebyla smlouva uzavřená na firmu. 14 denní lhůta pro vrácení zboží začíná běžet dle toho, co bylo dodáno později: (a) dodání zboží a (b) písemné dodání oznámení obsahujícího informace vyžadované zákonem. Aby byla dodržena lhůta, stačí zaslat oznámení o zrušení nebo zboží vrátit do 14 dnů.

(2) Nárok na odstoupení od objednávky neplatí pokud:

  • Objednávka se týká dodání výrobků, které byly vyrobeny v souladu se specifikacemi zákazníka nebo byly přizpůsobeny jeho potřebám, které se vzhledem ke svému stavu nehodí k odeslání nebo podléhají rychlému rozkladu;
  • Pokud se objednávka týká zvukových nebo obrazových záznamů nebo zapečetěného softwaru, které bylo zákazníkem porušeno.

(3) V případě odůvodněného zrušení jsou vzájemné náklady na dopravu a platby, včetně výhod, předmětem úhrady. Zákazník musí uhradit náklady v rozsahu, ve kterém vrácené zboží nese známky použití nebo bylo zničeno. Zákazník nemá povinnost vracet náklady, pokud jsou známky použití výsledkem testování. Navíc je možné předejít úhradě nákladů, pokud zákazník nepoužívá výrobky jako jejich majitel a nevykonává činnosti, které mohou snížit hodnotu výrobků. Manipulační poplatky a poplatky za přepravu mohou platit, pokud to není vyloučeno zákonem nebo nebylo uvedeno jinak v době prodeje.

§ 11 Záruka

(1) S výhradou další věty jsou naše záruky regulovány zákonem. Pokud je výrobek vadný, dodáme nový výrobek, nebo opravíme vadu podle našeho uvážení. Pokud se výrobek nedá opravit, nebo nový výrobek je také vadný, má zákazník nárok, dle vlastního uvážení, vrátit výrobek s vrácením úplné kupní ceny, nebo snížit kupní cenu daného výrobku.

(2) Veškeré záruky výrobce naleznete v omezené záruce 3Dconnexion na hardware.

§ 12 Omezení odpovědnosti

Neseme odpovědnost za škody jiné než způsobené zraněním nebo z nedbalosti pouze v takovém rozsahu, kdy je příčinou úmyslné zanedbání, činnosti nebo hrubé porušení smluvních povinností naší společnosti, zaměstnanců nebo subdodavatelů.

§ 13 Zřeknutí se odpovědnosti

Materiály a informace obsažené na těchto webových stránkách slouží pouze pro obecné informační účely. Mohou se změnit bez předchozího upozornění. Na materiály a informace na těchto webových stránkách byste se neměli spoléhat jako na základ pro přijímání jakýchkoli obchodních, právních nebo jiných rozhodnutí.

Přestože se snažíme udržovat informace aktuální a správné, společnost 3Dconnexion neposkytuje žádné výslovné ani implicitní záruky ohledně úplnosti, přesnosti, spolehlivosti, vhodnosti nebo dostupnosti webových stránek nebo informací, produktů, služeb nebo související grafiky obsažených na těchto webových stránkách pro jakýkoli účel. Jakékoli spoléhání se na tyto materiály je proto výhradně na vaše vlastní riziko.

Některé odkazy na těchto webových stránkách vedou na webové stránky, které nejsou pod kontrolou společnosti 3Dconnexion. Po jejich aktivaci opustíte webové stránky společnosti 3Dconnexion. Společnost 3Dconnexion nemá žádnou kontrolu nad materiály, produkty nebo službami dostupnými na jakýchkoli webových stránkách, které nejsou pod kontrolou společnosti 3Dconnexion, a nenese za ně žádnou odpovědnost.

V rozsahu, který není zakázán zákonem, společnost 3Dconnexion v žádném případě neodpovídá vám ani jiným třetím stranám za jakoukoli ztrátu nebo škodu (mimo jiné včetně škody za ztrátu podnikání nebo ušlý zisk), která přímo nebo nepřímo vznikla v důsledku vašeho používání nebo nemožnosti používat tyto stránky nebo jakýkoli materiál na nich obsažený.

Tato prohlášení o vyloučení odpovědnosti a výjimky se řídí a vykládají v souladu s monackým právem.

Přestože jsou přijímána opatření k odhalení počítačových virů a zajištění bezpečnosti, společnost 3Dconnexion nemůže zaručit, že jsou tyto webové stránky bez virů a bezpečné. Společnost 3Dconnexion nenese odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku jakéhokoli viru nebo narušení bezpečnosti.

§ 14 Ostatní

(1) Tyto podmínky a každá smlouva jimi regulována podléhají Monackému zákonu č. 1383 ze dne 02/08/2011, čl. 2-4. Použití předpisů v jurisdikci zákazníka zůstává beze změn v rozsahu, ve kterém takové předpisy nemohou být vyloučené prostřednictvím společného vypořádání.

(2) Tyto podmínky se týkají všech internetových zákazníků, nezávisle na tom, jestli mají identifikační číslo pro účely DPH. Soudy v Monaku mají pravomoc řešit veškeré spory vyplývající z nynějších podmínek nebo smluv, které podléhají pod obchodní podmínky.

(3) Prosíme mějte na paměti, že v případě problémů s ochranou dat je hlavním sídlem 3Dconnexion Monako, proto příslušným orgánem ve věci ochrany osobních údajů, ke kterému může zákazník podat stížnost je Monako.

Se společností 3Dconnexion se můžete zkontaktovat prostřednictvím níže uvedených adres:

Německo:
3Dconnexion GmbH
Clarita-Bernhard-Str. 18
81249 München

Mimo Německo:
3Dconnexion SAM
info(at)3dconnexion.com
Obchodní rejestřík/R.C.I.: 11S05451