Tisková místnost


Fraunhoferová zpráva ze studie – Použití 3D myši vylepšuje ergonomii na pracovních stanicích CAD


Fraunhofer Study
Použití 3D myši může zabránit syndromu RSI nebo „myšímu syndromu“, zatímco váš pracovní postup v CAD je výrazně efektivnější a zdravější.

Norwalk, CT, 3Dconnexion – Použití 3D myši v CAD aplikacích vede k znatelnému ergonomickému zlepšení, protože uživatel činí o 29 procent méně pohybů rukou a jeho produktivita se zvyšuje o 28 procent. Tak zní hlavní zjištění studie „Hodnocení ergonomie 3D myší“[1], kterou vypracoval Fraunhoferův institut pro průmyslové inženýrství (Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation) pro společnost 3Dconnexion.

Použití 3D myši umožnuje pracovat oběma rukama v CAD, CAE a CAM prostředí. Díky 3D myši uživatel je schopen posunovat, přibližovat a oddalovat a také otáčet modelem jedním plynulým pohybem ruky, zatímco druhou rukou pomocí počítačové myši může model upravovat. Společnost 3Dconnexion, výrobce ergonomických vstupních zařízení pro CAD a 3D profesionály, pověřila Fraunhoferův institut pro průmyslové inženýrství (IAO) provedením vědeckých studií na téma práce s využitím 3D myši. Výzkum byl rozdělený do dvou součástí – laboratorní studie a studie v terénu, na nichž se podíleli 24 účastníci – a soustředil se na taková kritéria, jako zdraví, produktivita, použitelnost a také uživatelské zkušenosti během provádění určitého úkolu s a bez 3D myši.

Dokonalá ergonomie díky 3D myši

Výzkum ukázal, že používání 3D myši vede k více vzpřímené a tím zdravější pozici při sezení. Hlavním důvodem je to, že při práci v CAD programu obě ruce spočívají rovnoběžné na pracovním stole. Celá pravá ruka, od dlaně k ramenu, má výrazně menší zátěž, protože práce je rozložená na dvě ruce. Ruka obsluhující 3D myš, přebírá totiž úkoly, které byly tradičně vykonávané pomocí obyčejné počítačové myši.

Používání 3D myši navíc zmenšuje množství pohybů prováděných kolečkem myši, například během přibližování a oddalování modelu, což znamená o 29 procent méně pohybů dlaně a prstu. To podle Fraunhoferovy zprávy ze studie, snižuje množství pohybů prstu z „nebezpečné úrovně“ (více než 1500 pohybů za hodinu) na přijatelnou úroveň.

Lepší pohodlí práce díky 3D myši

Dále, produkty SpaceMouse firmy 3Dconnexion výrazné zvětšují pohodlí uživatele. Během studie v terénu byla provedená analýza použitelnosti s využitím Standardizovaného dotazníku pro měření použitelnosti (angl.  System Usability Scale (SUS))[2], ve kterém SpaceMouse dosáhla dokonalého výsledku a to 86 SUS bodů. Pro srovnání tradiční způsob práce s obyčejnou myší a klávesnici dosáhl 62 bodů, pokud jde o použitelnost.

3D myši zvyšují produktivitu

Nakonec použití 3D myši vedlo k významnému zvýšení produktivity. V laboratorní studii byla doba potřebná k dokončení náhodného úkolu snížena o 28 procent – z 96 minut na 68 minut – při použití 3D myši.

„Využití naše 3D myši SpaceMouse vede k zdravějšímu držení těla a snižuje zatížení dominantní ruky v oblasti dlaň-rameno. Vyznačuje se vysokou úrovní použitelnosti a zvyšuje produktivitu při práci s CAD programy,“ vysvětluje Robert Stadie, produktový manažer společnosti 3Dconnexion GmbH. „Jsme potěšeni, že intenzivní testování provedené Fraunhoferovým institutem poskytlo pro tento účel přesvědčivé důkazy. To je také motivace pro pokračování v cestě, kterou jsme se pustili do vývoje inovativních 3D myší.“

Metodologie

Fraunhoferův institut jako součást výzkumu provedl jak laboratorní studie, tak studie v terénu. V laboratorním testu, kterého se zúčastnilo 14 studentů z pokročilého CAD semináře, institut analyzoval faktory související se zdravím a produktivitou. Účastníci museli dokončit standardizovaný a randomizovaný CAD úkol v Siemens PLM-Software NX ™, jednak s použitím standardní počítačové myši a klávesnice, jednak s 3D myší a standardní počítačovou myší. Každý pohyb a kliknutí bylo zaznamenáno. Byla také pozorována pozice těla při plnění úkolu.

Na studiích v terénu se podílelo deset zkušených CAD profesionálů, kteří se zúčastnili semistrukturovaných rozhovorů. Byly také použité standardizované, validované dotazníky pro měření použitelnosti SUS a AttrakDiff[3]. Zde byla zkoumána práce „s 3D myší a bez ní.“

 

[1] „Hodnocení ergonomie 3D myší“ zpráva ze studie provedené Fraunhoferovým institutem pro průmyslové inženýrství (IAO) je dostupná na zde.

[2] Škála použitelnosti systému (angl. System Usability Scale (SUS)) je „rychlou a špinavou“ metodou měření použitelnosti systému vyvinutou Johnem Brookem v 1986. Škála SUS se pohybuje od 0 až 100. Řešení s výsledkem 68 bodů a víc jsou pouvažována za ta, která mají vysokou použitelnost.

[3] Dotazník AttrakDiff je hodnocení jakéhokoli produktu, aby bylo možné posoudit, jaký je produkt a jaká je jeho úroveň, a jak dobrý uživatelský dojem tento výrobek nabízí. AttrakDiff byl vyvinutý Markem Hassenzahlem, Michaelem Burmesterem a Franzem Kollerem v roce 2003.


O 3Dconnexion

Společnost 3Dconnexion® je předním dodavatelem oceněných zařízení pro profesionály v oblasti 3D designu a vizualizace. Myši 3Dconnexion poskytují intuitivnější a přirozenější způsob interakce s 3D počítačem generovaným obsahem a podporují dnešní nejoblíbenější a nejvýkonnější aplikace v oblasti strojírenství, médií a zábavy a architektonických aplikací CAD. Sídla společnosti 3Dconnexion se nachází v Severní Americe (Norwalk, CT), Německu (Mnichov) a Monaku.


Kontakt pro tisk

Dominika Bugajska-Skwara
dominika_bugajska-skwara[at]3dconnexion.com
+48 71 3435798