Příběhy zákazníků

CadMouse usnadňuje práci designérům Audi třídy A

Audi je jako jeden z nejúspěšnějších výrobců automobilů v luxusním segmentu ikonou sportovních vozidel, vysoce kvalitního zpracování a pokročilého designu. Skupina v roce 2020 dodala přibližně 1,69 milionu vozidel na více než 100 trzích. Aby tohoto cíle mohla automobilka Audi dosáhnout, čítá designérský tým více než 400 lidí, kteří každý den vytvářejí modely budoucnosti.

Designérský proces v Audi začíná zhruba čtyři roky před uvedením nového modelu na trh. Po „počáteční fázi“, kdy se vytváří základní tvarové a designové charakteristiky, následuje „fáze designerská“. Během ní designéři a odborníci v oblasti prodeje rozvíjejí společný leitmotiv a prohlubují si základní znalosti, které si osvojili. Nakonec jsou pracovní verze dále optimalizovány ve fázi „digitálního návrhu“ pomocí tzv. „procesu C3“ (skládajícího se ze tří složek CAD, konceptu a frézování modelu – tzv. claymillingu). U návrhů CAD se zkontroluje konzistence a poté jsou převedeny do fyzického referenčního modelu v plném měřítku. Na závěr designéři a modeláři ve „fázi výrobního návrhu“ přezkoumají budoucí model z hlediska řemeslného zpracování očima a rukama. Přibližně dva roky před zahájením výroby je proces tvarování ukončen a je schválena a potvrzena konečná verze povrchů vozidla.

Audi, Ingolstadt (Obrázek: Audi)

Audi Forum Ingolstadt (Obrázek: Audi)


Třída A – design se setkává s technologiíy

Oddělení třídy A se zapojuje do procesu tvarování již v rané fázi a je styčným bodem mezi designem a inženýrským zpracováním. Během tohoto vzrušujícího kroku design a technologie splynou v digitálním znázornění, v němž jsou sladěny všechny povrchové geometrie interiéru i exteriéru přesně na setinu milimetru. Součástí tohoto komplexního procesu je přesná realizace projektových specifikací a také zajištění souladu s požadavky projektového oddělení a mnoha dalších oblastí. Výsledkem jsou vysoce kvalitní modely CAD jako volně tvarované povrchy.
Vytváření modelů CAD je velmi složitý úkon, který kromě technického know-how a smyslu pro estetiku vyžaduje vysokou preciznost. Každá křivka, ohyb nebo spoj jsou vytvořeny s maximální přesností. Designér třídy A musí být schopen pracovat v různých prostředích CAD s celou řadou příkazů a funkcí. Optimální provedení tohoto náročného úkolu vyžaduje nejen vysokou úroveň odborných znalostí, ale také přesná a vysoce kvalitní vstupní zařízení. Pro dosažení tohoto cíle si designéři Audi vybrali CadMouse od 3Dconnexion. Myš speciálně vyvinutá pro aplikace CAD se denně používá již několik let na přibližně 50 pracovištích v oddělení Audi Strak.


Optimálně uzpůsobená k práci v prostředí CAD

Pro Daniela Kollera, designéra třídy A v Audi, bylo přechod ze standardní myši na myš CadMouse od 3Dconnexion mimořádně pohodlný.

Zvláštní výhodu vidí Koller jak v ergonomickém tvaru, tak v kombinaci kolečka myši a prostředního tlačítka: „Díky ergonomickému tvaru CadMouse méně namáhá zápěstí a také prsty mám v uvolněnější poloze, protože vzhledem k tomu, že mám k dispozici další tlačítko, nemusím kliknutím neustále aktivovat kolečko.“ Kromě softwaru ICEM Surf a Alias Koller často k projektování třídy A používá i systém CATIA.

A právě v něm je prostřední tlačítko myši navíc mimořádně užitečné. To, že kolečko myši a prostřední tlačítko jsou vedle sebe, značně usnadňuje procházení seznamu částí v systému CATIA. Koller k tomu poznamenává: „Míval jsem na stole dvě myši současně: Jednu myš s prostředním tlačítkem a bez rolovacího kolečka, druhou s rolovacím kolečkem, ale bez tlačítka navíc. Každou z nich jsem používal v jiné aplikaci. S CadMouse mám nyní obě funkce v jedné myši, takže nemusím používat dvě.“

Audi, Ingolstadt (Obrázek: Audi)

Designové centrum Audi, Ingolstadt (Obrázek: Audi)


S konfigurovatelnými radiálními nabídkami je vše na dosah ruky

CadMouse má radiální menu s nastavením specifickým pro daný software, které je přístupné pomocí tlačítka pro radiální nabídku – speciálního tlačítka za kolečkem myši. Kromě toho je vstupní zařízení CAD vybaveno celkem pěti programovatelnými klávesami, které lze přiřadit k často používaným příkazům. Můžete si vybrat z velkého počtu příkazů, které jsou speciálně určené pro danou aplikaci, nebo zvláštních maker. Daniel Koller při své každodenní práci plně využívá potenciál CadMouse tím, že další radiální menu a příkazy, které jsou pro něj důležité, přiřadí ke dvěma bočním tlačítkům stlačovaným palcem. „Díky palcovým tlačítkům se radiální nabídky programují velmi snadno a pohodlně a navíc je možné si uzpůsobit přiřazení tlačítek, jak si přejete,“ říká Koller. Odborník na třídu A vytvořil nabídky pro křivky a povrchy s často používanými zkratkami, například „změnit křivku“ nebo „optimalizovat kontrolní bod“. Díky 24 různým příkazům jsou všechny funkce důležité pro jeho každodenní práci rychle a snadno přístupné. Rozšířené funkce CadMouse usnadňují práci nejen v systému CAD, ale i v aplikacích Office.


Standardní myš, nebo CadMouse?

Když jsme se pana Kollera dotázali, jak vnímal přechod z běžné myši na CadMouse, odpověděl: „Chvíli trvá, než si zvyknete, je to proces. Zkoušíte příkazy, přemísťujete je, odstraňujete a přidáváte další. Asi po dvou týdnech se vyvine nějaká rutina. Přiřazení všech zkratek na správná místa a optimalizace pracovního postupu mi trvalo asi tři měsíce.“

Podle pana Kollera se intenzivní práce s CadMouse vyplácí, protože nakonec přináší obrovskou přidanou hodnotu: „Jakmile se myš CadMouse naučíte ovládat, uvolní se vám prsty a zápěstí, protože s myší méně pohybujete a u některých funkcí nemusíte ani klikat.“

Díky tomu je práce mnohem jednodušší, protože nešikovné nabídky lze obejít. To má pozitivní dopad nejen na efektivitu práce, ale především na naše zdraví a pohodu.


Sofistikovaná ergonomie pro příjemnou a zdravou práci

Na základě zkušeností designérů Audi dochází zejména při stlačování kolečka klasické myši k velkému namáhání prostředníčku, který po několika hodinách práce v aplikacích CAD začíná být bolestivý. CadMouse naopak umožňuje uvolnění prstů, neboť zásluhou třetího tlačítka u spousty kliknutí kolečka není třeba. Ergonomicky optimalizovaná myš je navíc šetrnější pro zápěstí a na podložce CadMouse Pad od 3Dconnexion se pohybuje extrémně hladce. Namáhání zápěstí je tak sníženo na minimum – a tyto výhody teď designéři Audi třídy A náležitě oceňují.

„CadMouse je nejlepší myš pro systém CAD, kterou jsem zatím používal, “ říká Koller.